Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Dinsdag, 28 November 2023 

Activiteitenverslagen 1998 - 2014


De Stichting verzorgde tussen 1998 en 2008 jaarlijks een tentoonstelling in het kader van haar voornaamste doelstelling : publiciteit maken en belangstelling onder een breed publiek stimuleren voor historische cartografie in brede zin, in de prachtige ambiance van de Grote Kerk te Breda. Steeds rond een ander thema en vrijwel altijd voorzien van een inhoudelijke catalogus (zie hierna). In de marge van deze tentoonstellingen werd een internationale kaarten- en prentenbeurs georganiseerd, aanvankelijk European Map Fair, later European Map & Book Fair geheten. Deze beurzen waren ingericht met het oog op het verwerven van fondsen om de Stichtingsdoelstellingen te realiseren. De aanpassing van de naam van de beurs was vooral ingegeven om een breder publiek te trekken. Map werd teveel geassocieerd met alleen maar een kaart. Terwijl het interessegebied van de Stichting breder is en ook atlassen en boeken over cartografische en topografische onderwerpen bestrijkt.

 


1998

Cartografische juweeltjes uit particulier bezit. Expositie had tegelijkertijd plaats met een symposium in samenwerking met de subfaculteit Historische Cartografie van de Universiteit van Utrecht en de faculteit Geodesie van de Technische Universiteit van Delft.

1999

Toonneel der Steden, tentoonstelling van stadskaarten en stadsaanzichten van ca. 1472 tot 1747 met de nadruk op plattegronden en gezichten van Nederlandse steden, maar ook enkele Europese steden en een plattegrond van Batavia van Blaeu.

2000

Keizer Karel en de Leeuw. De oorsprong van de Nederlandse cartografie en de Leo Belgicus. Expositie ter gelegenheid van het 500ste geboortejaar van keizer Karel V. Deze tentoonstelling is na de 3rd European Map Fair in Breda nog twee maanden te zien geweest in het Taxandriamuseum te Turnhout.

2001

De Beschrijving van de Nederlanden door Lodovico Guicciardini in het kader van zijn tijd. Deze tentoonstelling luisterde de presentatie op van het referentiewerk Guicciardini Illustratus over de kaarten, plattegronden en prenten in dit zestiende-eeuwse standaardwerk van de Florentijnse koopman-historicus die in Antwerpen woonde en werkte. Eerste exemplaar van dit boek werd aangeboden aan de Italiaanse ambassadeur. Ook deze expositie werd in Turnhout voortgezet.

2002

Breda in kaart. Het eerste lustrum van de expositiecyclus van de Stichting was gewijd aan het rijke kaart- en prentmateriaal dat betrekking heeft op de historische stad Breda, steeds gastheer van deze Stichtingsactiviteit, ditmaal georganiseerd in samenwerking met het Bredas Museum.

2003

KMA en kaart. Tentoonstelling in samenwerking met de Koninklijke Militaire Academie. Toegespitst op de diverse aspecten van de militaire landmeetkunde in Nederland, maar ook overzee.

2004

Moderne cartografie in samenwerking met het Universitair Museum te Utrecht.

2005

Verloren Eenheid. De Nederlanden der XVII ProvinciŽn in kaart. Expositie tijdens de 8th European Map Fair vormde de slotmanifestatie van een tentoonstelling die de voorgaande maanden was ingericht in Museum De Acht Zaligheden te Eersel rondom een unieke privecollectie van kaarten van de Nederlanden.

2006

De tentoonstelling the World and its Continents, liet de ontwikkeling zien van het kaartbeeld van de wereld en de diverse continenten van de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Naast het werk van de grote Nederlandse cartografen was ook werk te zien van enkele beroemde buitenlandse kaartmakers.

2007

Vredig landschap en strijdtoneel. Het oude hertogdom Brabant in kaart en prent. Deze tentoonstelling, samengesteld uit particulier en institutioneel kaartmateriaal en atlassen was de eerste maanden van 2008 eveneens te zien in Museum Kempenland te Eindhoven.

2008

Geteekend Landt. Landmeting voor 1900, de laatste expositie die de Stichting heeft georganiseerd, ditmaal in samenwerking met het Historisch Centrum Markiezenhof in Bergen op Zoom, vormde het slotakkoord van een tentoonstelling in Bergen op Zoom en Roosendaal met de titel Meten voor de Markies. Het cartografisch oeuvre van de landmeters Adan

2009 tot heden (2015)

De Stichting is in 2008 gestopt met de organisatie van de European Map & Book Fair. Door afnemende interesse van kaart- en prenthandelaren/standhouders vanwege de groeiende concurrentie van het internet was de Stichting gedwongen een streep onder de organisatie van de Beurs te zetten. De intensieve en energievretende inzet van het handjevol vrijwilligers maakte het opzetten van een expositie op de duur niet meer haalbaar. Het Stichtingsbestuur heeft toen besloten voorlopig, en vooral door het ontbreken van menskracht de activiteiten van de Stichting te beperken tot het beschikbaar houden van het vermogen van de Stichting voor cartografisch onderzoek. Volgens de criteria die bij de oprichting reeds zijn vastgelegd, verschaft de Stichting subsidie tot een normbedrag voor het financieren van illustraties in historisch cartografische publicaties.Sinds de oprichting van de Stichting in 1997 zijn financiŽle bijdragen verleend aan het tot stand komen van de volgende publicaties:

2000

Hollandia Comitatus: Een kartobibliografie van Holland / D. Blonk & J. Blonk-van der Wijst. Utrechtse Historisch-Kartogafische Studies - Utrecht Studies in the history of Cartography; I. 't Goy-Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2000. 488 pp. ISBN 90 6194 418 x.

2001

Guicciardini Illustratus: De kaarten en prenten in Ludovico Guicciardini's 'Beschrijving van de Nederlanden' / Henk Deys, Mathieu Franssen. Vincent van Hezik, Fineke te Raa, & Erik Walsmit. Utrechtse Historisch-Kartogafische Studies - Utrecht Studies in the history of Cartography; II. 't Goy-Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2001. 396 pp. ISBN 90 6194 089 3.

2004

Petermann's Maps: Cartobibliography of the maps in 'Petermanns Geographische Mitteilungen', 1855-1945 / Jan Smits. Utrechtse Historisch-Kartogafische Studies - 't Goy-Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2004. 632 pp. + CD-rom. ISBN 90 6194 249 7.

2006

Frisia Dominium: Kaarten van de provincie Friesland tot 1850, geschiedenis en cartobibliografie / P.J. de Rijke. - Utrecht Studies in the history of Cartography; IV. 't Goy-Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2006. - 451 blz. - ISBN 90-6194-419-8.

2007

Mappae Antiquae: Liber Amicorum GŁnter Schilder: Vriendenboek ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag; Essays on the occasion of his 65th birthday; Festschrift zur Vollendung seines 65. Lebensjahres; Melanges offerts pour son 65ieme anniversaire / edited by Paula van Gestel-van het Schip and Peter van der Krogt. - 't Goy-Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2007. - 696 blz. + portf. 2 maps in facsimile (15 sheets). - ISBN 978-90-6194-479-9.

2009

Spiegel van de Zuiderzee: Geschiedenis en Cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied / Erik Walsmit, Hans Kloosterboer, Nils Persson, Rinus Ostermann. - 't Goy-Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2009. - 744 blz. - ISBN 978-90-6194-230-6.

2004

Covens & Mortier: A Map Publishing House in Amsterdam, 1685-1866. / Marco van Egmond. - 't Goy-Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2009. - 600 blz. + CD-Rom - ISBN 978-90-6194-220-7.

2010

Sailing for the East. History and catalogue of manuscript charts on vellum of the Dutch East India Company (VOC) 1602-1799 / GŁnter Schilder and Hans Kok. - Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2010. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 10). - 708 blz. - ISBN 978-90-6194-260-3.

2010

Zelandia Comitatus: Geschiedenis en Cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860 / Dirk Blonk en Joanna Blonk-van der Wijst. - Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2010. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 11). - 508 blz. - ISBN 978-90-6194-240-5.

2010

Dienstbare Kaarten: Een cartografische geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het Tijdschrift, 1873-1966 / Paul van den Brink. - Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 12). 719 blz.: ill.

2011

Paula van Gestel-van het Schip, Joop Kaashoek, Jaap Molenaar, Rob Poelijoe, Henk Schipper and Hans van der Zwan. Maps in books on Russia and Poland. Published in the Netherlands to 1800. (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 13). Houten: HES & De Graaf [thans Brill, Leiden], 2011. 724 blz.: ill.

2014

Zie financieel verslag. Er zijn subsidies verleend aan publicaties die in 2015 en 2016 op stapel staan om door Brill te Leiden te worden uitgegeven over de hertogdommen Gelderland en Brabant en over de Antillen en Frederik de Wit.


terug naar Verslagen