Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Dinsdag, 28 November 2023 

Activiteitenverslag 2015/2016


Afgelopen Stichtingsjaar heeft binnen het bestuur van de Stichting een trieste gebeurtenis het jaar overschaduwd, namelijk het plotseling overlijden van het bestuurslid Kees (C.A.) Oomen op 19 april 2016.

Kees was aanvankelijk als vrijwilliger en vanaf 2003 als bestuurslid bij de activiteiten van de Stichting betrokken.

Hij was een onmisbare stille kracht achter de tentoonstellingen die de Stichting elf maal, van 1998 tot en met 2008, als onderdeel van aanvankelijk de European Map Fair en in 2008 de European Map and Book Fair heeft georganiseerd in de Grote Kerk te Breda.

Deze beurzen met een sterk educatieve insteek middels begeleidende exposities, een van de doelstellingen van de Stichting, waren niet mogelijk geweest zonder zijn inbreng. De dominante tentoonstellingen tijdens deze European Fairs waren door de betrokkenheid van Kees, zowel met fysieke hand- en spandiensten en een sterke inhoudelijke inbreng als met de inbreng van zijn persoonlijke collectie onuitvoerbaar geweest.

Kees was een collectioneur-pur-sang. In november 2016 en mei 2017 is zijn verzameling bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper verkocht. Een groot aantal van zijn verzamelobjecten, waaronder unica, zijn toen in andere, gelukkige handen overgegaan.

De Stichting zal zich Kees met dankbaarheid en trots herinneren.

De activiteiten van de Stichting zijn afgelopen jaar verder beperkt gebleven tot het continueren van de subsidie aan het Amsterdamse Jansoniusfonds.Zie financieel verslag.

De activiteiten voor de komende jaren zijn sterk afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen.


terug naar Verslagen