Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Zaterdag, 18 Mei 2024 

Anecdota Cartografica


Bij de bestudering van oude kaarten treden menigmaal onverwacht verschijnselen op die een nieuw licht werpen, hetzij op de kaart in haar geheel, hetzij op bepaalde aspecten van de kaart die meer aandacht verdienen. Soms zijn de verschijnselen duidelijk en in de ware zin van het Griekse woord ?anecdota? ( = ?verschijnsel?), soms vragen zij nader onderzoek. Om een miniem klein voorbeeldje te geven: is het u ooit opgevallen dat Jacob van Deventer in de eerste wiskundig opgemeten kaart van een Nederlands gewest, de wandkaart van het Hertogdom Brabant, boven Antwerpen duidelijk twee huifkarren met paard en voerman heeft getekend ? (afb). Waarom zou hij dat gedaan hebben ? (1) Het is de bedoeling van deze nieuwe rubriek eenmaal in de ? maanden in de website van de ?Stichting ter bevordering van de historische cartografie van de Nederlanden? de ge´nteresseerden attent te maken op wat hun wellicht tot nu toe was ontgaan, hen aan te sporen op het gegeven te reageren en bovendien hen in de gelegenheid te stellen nieuwe ?anecdota? aan de website aan te bieden. Er zullen in deze Anecdota Cartografica opvattingen of zienswijzen voorkomen die niet altijd juist worden geacht of waarover de meningen zullen verschillen. Maar dit is ook de bedoeling. Het zou in de Nederlanden in noord en zuid kunnen leiden tot een levendige digitale discussie op historisch cartografisch gebied , waaraan het tot nu toe heeft ontbroken. Weliswaar wordt door Caert-Thresoor in schriftelijke en door de Studiedagen in mondelinge informatie ruimschoots voorzien, maar een levendig e-mail verkeer over kleinere onderwerpen, zoals dat zich op internationaal vlak (meestal in het Engels) in maphist heeft ontwikkeld, kan de contacten in belangrijke mate versterken en verlevendigen .

(1) Zie hierover Mathieu Franssen, ?Ducatus Brabantia boven water?, in Brabants Heem, 3, 2008, p.99.

 


terug naar anecdota