Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Woensdag, 17 Juli 2024 

Goedemiddag!
Welkom bij de stichting
Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Waarom een Stichting voor historische cartografie van de Nederlanden?


We ontberen nog steeds kennis en inzicht in diverse aspecten van de cartografie in en over de Nederlanden. Voortdurend rijzen nog vragen over het historisch kaartbeeld. Daarom is onderzoek nodig, willen we althans de juiste antwoorden vinden. En dus is er behoefte aan mensen en geld.

 

Gelukkig hebben we in Utrecht de vakgroep ‘historische cartografie’ binnen de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen die de noodzaak van dit onderzoek inziet. Door de bezielende inspiratie van de voorzitter van die vakgroep, prof.dr. G.Schilder, heeft een aantal niet-professionele liefhebbers de Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden opgericht. In nauwe samenwerking met de leiding van de vakgroep wil deze stichting haar doelstellingen realiseren. Het afgebakende werkterrein van de stichting, het grondgebied van de Nederlanden, beslaat toch nog een uitgestrekt gebied, zowel ruimt als qua inhoud.

 

Met de Nederlanden bedoelen we het voormalig grondgebied van de Zeventien Proviniciën, zoals dat indertijd door Karel V in 1549 als Bourgondische Kreits is gevormd. Dat wil zeggen dat het het grondgebied beslaat van het huidige België, Nederland en Luxemburg en van een deel van het Duitse en Franse grensgebied van deze landen.

 

Het cartografische beeld van dit gebied is in de loop van de tijd weergegeven door cartografen die in dit gebied woonden en werkten, maar ook door cartografen die, door de vaak woelige tijdsomstandigheden, naar het buitenlanden waren uitgeweken en daar hun toevlucht hadden gezocht. Daarnaast hebben ook buitenlandse cartografen in het verleden kaarten van de Nederlanden geproduceerd en zij behoren daarom ook tot ons belangstellingsgebied.

 

Verder speelden bij de verspreiding van cartografische documenten uitgevers en verkopers van atlassen, boeken en kaarten een cruciale rol. Samenvattend begrijpen wij onder historische cartografie van de Nederlanden dus cartografische documenten die betrekking hebben op het historische grondgebied van de voormalige Zeventien provinciën of door cartografen en publicisten van buiten dit gebied.

 

De cartografie van de Nederlanden levert een wezenlijke bijdrage aan de cultuurgeschiedenis van de Nederlanden. Nauwkeurig onderzoek van geschiedkundig materiaal geeft meer inzicht in het verleden en levert daardoor ook een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van het heden.

 

Naast de betekenis van onderzoek voor (historische) wetenschap is het daarom van het grootste belang te wijzen op de betekenis van historisch inzicht voor het heden, vooral voor de jonge generatie, die door de tegenwoordige snelheid van leven, te weinig aandacht hebben voor de culturele wortels uit het verleden.

 

Wat is historische cartografie.

De historische cartografie van de Nederlanden.