Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Dinsdag, 28 November 2023 

Financieel Jaarverslag 2012

Balans per 31 december 2012 in euro's


Activa

Kas-----------------------------------------0

Vorderingen--------------------------------0

Rabo betaalrekening--------------------362

Rabo spaarrekening-----------------53.933

ING betaalrekening-------------------2.720

ING zakelijke spaarrekening----------2.639

ING Termijndeposito----------------30.000

Totaal------------------------------89.654


Passiva

Eigen vermogen---------------------77.654

Voorzieningen projecten------------12.000

Totaal------------------------------89.654

 

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 2012


1. Het resultaat van het boekjaar 2012 is euro 565.

2. Geen enkele donateur heeft in 2012 nog gedoneerd.

3. De overige inkomsten betroffen uitsluitend rente-inkomsten uit deposito's. Door de lage rente leverde dat slechts euro 1454 op.

4. Door uitstel van door Explokart geplande cartobibliografieen is daarvoor in 2012 geen subsidie verleend. De enige subsidie in 2012 was euro 500 voor Caert Thresoor.

5. De uitgaven van de Stichting zelf betroffen voornamelijk bankkosten en kosten voor de website.


Verwachte inkomsten en uitgaven in 2013


1. Evenals in 2012 zullen de opbrengsten van het vermogen laag zijn. Van donateurs kunnen in de toekomst geen bijdragen meer worden verwacht.

2. Voor een drietal lopende projecten (cartobibliografieŽn van Blaeu, Wandkaarten en de Antillen) zijn voorzieningen tot een maximum van Ä 12.000 getroffen. Of deze projecten al in 2013 verwezenlijk zullen worden is nog niet duidelijk.

3. In 2013 te verwachten aanvragen zijn die voor Brabant, Gelderland en Maritieme cartografie, waarvoor dan ook een voorziening voor maximaal Ä 12.000 getroffen zal moeten worden.

4. Caert Thresoor is wederom voor een periode van 3 jaar een bedrag van Ä 500 per jaar toegezegd.


terug naar Verslagen