Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Woensdag, 17 Juli 2024 

Financieel Jaarverslag 2013

Balans per 31 december 2013 in euro's


Activa

Kas-----------------------------------------0

Vorderingen--------------------------------0

Rabo betaalrekening--------------------386

Rabo spaarrekening-----------------54.396

ING betaalrekening------------------31.739

ING zakelijke spaarrekening----------2.751

Totaal------------------------------89.272


Passiva

Eigen vermogen---------------------77.272

Voorzieningen projecten------------12.000

Totaal------------------------------89.272

 

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 20131. Het resultaat van het boekjaar 2013 is €-382.

2. Slechts één donateur heeft in 2013 nog gedoneerd.

3. De overige inkomsten betroffen uitsluitend rente-inkomsten uit deposito's en spaarrekeningen. Door de lage rente leverde dat slechts € 1565 op.

4. De uitgaven gerelateerd aan de doelstellingen van de Stichting betroffen subsidies van in totaal € 1617.

5. De uitgaven van de Stichting zelf betroffen voornamelijk bankkosten en kosten voor de website.


Verwachte inkomsten en uitgaven in 2014


1. In de komende jaren moet met nog lagere rente-inkomsten worden gerekend. Van onze donateurs kan geen wezenlijke bijdragen meer worden verwacht.

2. In 2014 te verwachten aanvragen zijn die voor uitgaven van Explokart van Brabant en Gelderland, waarvoor dan ook, met de lopende voorzieningen, een voorziening voor maximaal € 12.000 is getroffen.

3. Caert Thresoor is voor de komende jaren een bedrag van € 500 per jaar toegezegd.


terug naar Verslagen