Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Dinsdag, 28 November 2023 

Financieel Jaarverslag 2014

Balans per 31 december 2014 in euro's


Activa

Kas-----------------------------------------0

Vorderingen--------------------------------0

Rabo betaalrekening--------------------396

Rabo spaarrekening-----------------54.689

ING betaalrekening------------------25.654

ING zakelijke spaarrekening----------2.784

Totaal------------------------------83.523


Passiva

Eigen vermogen---------------------67.523

Voorzieningen projecten------------16.000

Totaal------------------------------83.523

 

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 20141. Het resultaat van het boekjaar 2014 is Euro -5.749

2. Slechts 1 donateur heeft in 2014 nog gedoneerd.

3. De overige inkomsten betroffen uitsluitend rente-inkomsten uit deposito's en spaarrekeningen. Door de lage rente leverde dat slechts Euro 332 op.

4. De uitgaven gerelateerd aan de doelstellingen van de Stichting betroffen subsidies van in totaal Euro 5834.

5. De uitgaven van de Stichting zelf betroffen voornamelijk bankkosten en kosten voor de website.


Verwachte inkomsten en uitgaven in 2015


1. In de komende jaren moet met nog lagere rente-inkomsten worden gerekend. Van onze donateurs kan geen wezenlijke bijdragen meer worden verwacht.

2. In 2015 te verwachten uitgaven zijn die voor publicaties van Explokart van Brabant, Gelderland, Antillen en wandkaarten.

3. Caert Thresoor is voor de komende jaren een bedrag van Euro 500 per jaar toegezegd en een bedrag van Euro 2000 voor een extra uitgave.

Voor deze uitgaven is een voorziening voor maximaal Euro 16.000 getroffen.


terug naar Verslagen