Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Zaterdag, 22 Juni 2024 

Financieel Jaarverslag 2017

Balans per 31 december 2017 in euro's


Activa

Kas-----------------------------------------0

Vorderingen-------------------------------0

Rabo betaalrekening------------------2.257

Rabo spaarrekening-----------------55.058

ING betaalrekening-------------------5.005

ING zakelijke spaarrekening---------2.821

Totaal--------------------------65.141


Passiva

Eigen vermogen----------------------62.641

Voorzieningen projecten--------------2.500

Totaal--------------------------65.141

 

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 20171. Het resultaat van het boekjaar 2017 is Euro -1.322

2. De inkomsten betroffen uitsluitend een zeer klein bedrag aan rente-inkomsten uit spaarrekeningen.

3. De uitgaven gerelateerd aan de doelstellingen van de Stichting betroffen een subsidie van in totaal Euro 1000 aan het Amsterdamse Universiteitsfonds.

4. De uitgaven van de Stichting zelf betroffen voornamelijk bankkosten en kosten voor de website.


Verwachte inkomsten en uitgaven in 2018


1. In de komende jaren moet met verwaarloosbare rente-inkomsten worden gerekend. Overige inkomsten zijn niet voorzien.

2. De in 2018 te verwachten gesteunde uitgave is uitsluitend een restant voor de publicatie van Explokart van Brabant

3. Daarnaast is aan Caert Thresoor voor de komende jaren een bedrag van Euro 500 per jaar toegezegd en een bedrag van Euro 1000 voor het Amsterdamse Universiteitsfonds.

Voor deze uitgaven daarvoor is een voorziening voor maximaal Euro 2.500 getroffen.


terug naar Verslagen