Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Dinsdag, 28 November 2023 

Financieel Jaarverslag 2018

Balans per 31 december 2018 in euro's


Activa

Kas------------------------------------------0

Vorderingen--------------------------------0

Rabo betaalrekening-----------------------0

Rabo spaarrekening------------------------0

ING betaalrekening------------------60.156

ING zakelijke spaarrekening----------2.821

Totaal---------------------------62.977


Passiva

Eigen vermogen-----------------------60.477

Voorzieningen projecten---------------2.500

Totaal---------------------------62.977

 

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 20181. Het resultaat van het boekjaar 2018 is Euro -2.165

2. De RABO-rekening is uit kostenbesparing en ter vereenvoudiging van de financiƫn opgeheven.

3. De uitgaven gerelateerd aan de doelstellingen van de Stichting betroffen twee subsidies van in totaal Euro 1701. Het betrof de subsidie van het Amsterdamse Universiteitsfonds en een subsidie voor afbeeldingen van een zee-atlas in Rome.

4. De uitgaven van de Stichting zelf betroffen bestuurskosten, bankkosten en kosten voor de website.


Verwachte inkomsten en uitgaven in 2019


1. In de komende jaren zijn geen inkomsten voorzien.

2. De in 2019 te verwachten gesteunde uitgave is een restant voor de publicatie door Explokart van "Brabantia Ducatus".

3. Daarnaast is aan Caert Thresoor voor de komende jaren een bedrag van Euro 500 per jaar toegezegd en een bedrag van Euro 1000 voor het Amsterdamse Universiteitsfonds.

Voor deze uitgaven is een voorziening voor maximaal Euro 2.500 getroffen.


terug naar Verslagen