Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Monday, 22 April 2019 

Anecdota Cartografica IV, Vlaanderens onafhangkelijkheid


In een nieuwe kaart van Vlaanderen die in het Theatrum in de Plantijn-editie van 1592   staat , ‘Flandriae Comitatus Descriptio’, ziet men linksboven een inzetkaartje van het gebied aan de Schelde en het Zwin in de tijd van graaf Gwijde van Dampierre die in 1304 stierf. Deze historische verwijzing betreft een van de spannendste perioden van het Graafschap Vlaanderen. Frankrijk en Engeland betwistten elkaar de riviermondingen en Vlaanderen slaagde er in de Guldensporenslag (1302) in de leenrechtelijke onafhankelijkheid  van Vlaanderen tegenover de Franse koning aanmerkelijk te versterken. Dat dit besef van de door Vlaanderen gewonnen vrijheid bleef leven, blijkt ook uit hetzelfde inzet- kaartje over Gwijde van Dampierre op de schepen-kaart van de twee Vlamingen Kaerius en Hondius te Amsterdam uit 1602 (afb. vdH 55 ).

    • vdH

    return to anecdota