Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Monday, 22 April 2019 

Anecdota Cartografica V, tocht van Maurits naar het zuiden, 1602


In 1602 kreeg Maurits de opdracht met een aanzienlijke troepenmacht Brabant in te trekken om de druk op het belegerde Oostende te verlichten. De route van de tocht, zowel heen als terug, werd nauwkeurig op de in Orlers 264 opgenomen kaart ingetekend. De uitvoerige tekst rechtsboven luidt: ‘Waarachtige aenwijsinge met stippelen van tocht gedaen van zyn Excellentie Mauritio van Nassouwen  met den Leger vanden E. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde Provintien Anno 1602 door ‘tlandt van Luyck: ende int wederkeeren door Brabant (also inde kaerte gesien wort) tot voor de Graef. No 1 is de troupe van Syn Exctie en daer Sy snachts logeerde. No 2 is de troupe van Graef Willem van Nassouwen. No 3 is de troupe van Monsieur Veer’. Links onder de tekst: ’Desen Tocht gesien van de begin by Sgravenwaert tot int gesicht van de viandt daer hy beschanst lagh omtrent een dorp Hackedonck ende het  wederkeeren naer de Graef. Deze kaerte verbetert met het meten en annoteren van Bommeler Weert met de rivieren by Floris Baltesers’.

    • Orlers, p. 264

    return to anecdota